Kort om Waldorf

På Sunnanvindens waldorfförskola i Flaxenvik utanför Åkersberga, är vi inspirerade av waldorfpedagogiken. Waldorfpedagogiken utvecklades av Rudolf Steiner (född 1861 i Ungern, nuvarande Kroatien – död 1925).

Det bärande inslaget i förskolans pedagogik är att barnet ska lära sig saker i sin egen takt, inte minst med sin egen nyfikenhet som drivkraft. Ro, rytm och vila är tre viktiga grundpelare som vi arbetar utifrån, allt för att skapa de bästa förutsättningar för att barnen ska utveckla hela sin personlighet.

Pedagogik på förskola åkersberga

Våra leksaker är alltid gjorda i naturliga material så som Waldorfdockorna ovan.

Enligt pedagogiken präglas barnens första sju år av den största läroprocessen under hela livet: att lära sig gå, tala, tänka, och att finna sig tillrätta i sig själv och den närmaste omgivningen. Under dessa år läggs således grunden för hela den framtida utvecklingen både fysiskt och själsligt.

På vår förskola försöker vi därefter att ge så goda förutsättningar som möjligt ur en helhetssyn, där det estetiska, praktiska och kunskapandet till lika delar får berika det växande barnet. Att få barnen att intressera sig för sin omgivning och att lära sig se det stora i det lilla, är också en bärande tanke på vår förskola.

Vad innebär det att Sunnanvinden är en waldorfförskola?

  • Vi har bara leksaker i trä och andra naturliga material
  • Mycket lek utomhus
  • Regelbundna utflykter i naturen runt Flaxenvik
  • Ekologisk och biodynamisk mat av högsta kvalitet
  • Stor vikt läggs vid det fria lekandet, som enligt waldorfpedagogiken stimulerar barnets nyfikenhet och utökar dess självkänsla

Kom gärna och hälsa på oss på Sunnanvindens Waldorfförskola! Vi håller till i Flaxenvik, 7 km norr om Åkersberga i Södra Roslagen.

Annonser