Arbetet i förskolan

Vårt mål och syfte med arbetet på förskolan är att varje barn skall utveckla sin särart och individualitet, genom att ge barnet bästa möjliga “jordmån” för att kunna utvecklas till en fri, harmonisk och social människa. I vårt dagliga arbete eftersträvar vi med att se och möta barnet som en individ och att ge det stöd och den stimulans som just han/hon behöver utifrån sin personliga mognad. Samtidigt så vill vi på vår förskola naturligtvis visa en stor respekt för barnets integritet, vilket innebär att vi alltid försöker ha ett flexibelt förhållningssätt till vårt arbete. Alla barn är olika, och ska behandlas därefter.

Förskolans personalsammansättning och personalens utbildning

Intentionen på vår förskola är att förskolans ska ha övervägande delen färskolelärare, varav minst en waldorfförskolepedagog. Tjänsternas totala storlek varierar beroende på den aktuella gruppsammansättningen. Samtliga av förskolans medarbetare har pedagogisk utbildning, varav två är förskolelärare.

Barngruppens sammansättning

Barngruppens sammansättning är en viktig utgångspunkt när det kommer till harmonin på förskolan. Vi försöker alltid att utforma grupperna utifrån aktuell gruppstorlek och beroende av hur många små respektive stora barn det är i dagsläget. Under det gångna året har vi varit ca 16 barn på förskolan. Till hösten börjar fem av dessa barn på olika sexårsverksamheter runt om området kring Åkersberga och Österskär.

Dagliga rutiner på vår förskola

Vi tror på att ha fasta rutiner på förskolan för att sedan inom de olika punkterna kunde låta frihet och kreativitet flöda. Dagen och veckan bör enligt vårt synsätt ha en återkommande rytm. Så här kan en vanlig dag på vår förskola se ut:

  1. Varje dag på vår förskola börjar med ”fri lek” utomhus. Testund
  2. Praktiskt pedagogiskt arbete, såsom tex tovning,kardning, målning, bakning, dramalek,dockspel…
  3. De lite äldre barnen får hjälpa till med enklare matförberedelser
  4. Samling med sång, rim, ramsor och lekar
  5. Lunch
  6. Sagostund och vila
  7. Fri lek/organiserad lek (utomhus)
  8. Litet mellanmål
  9. Dagen på förskolan slutar

Kosthållning

Maten har stor pedagogisk betydelse och tillreds alltid i förskolan så att barnen kan uppleva hela tillagningsprocessen. Barnen har då möjlighet att hjälpa till med matlagningen och duka bordet. De känner dofterna och ser hur den goda maten läggs upp på deras tallrikar. Måltiden inleds sedan alltid med en matvers, där man i all enkelhet tackar sol och jord för det som serveras.
Maten som serveras är vegetarisk, i huvudsak baserad på biodynamiskt eller ekologiskt odlade råvaror. Vi lägger stor vikt vid att råvarorna som används vid tillagning är av hög kvalitet.

Samverka mellan förskola och föräldrar

Vi anser att det är av största betydelse att de föräldrar som har valt förskolan för sina barn känner sig delaktiga i vad som sker i verksamheten. Vi vill att det ska finnas en tydlig länk mellan hem och förskola, så att barnet inte upplever de två som vitt skilda världar.
Pedagogen har här en viktig uppgift att förmedla pedagogikens grunder och vad som sker i barngruppen, på föräldramöten (minst 2/termin). Stor vikt läggs vid enskilda föräldrasamtal.
Föräldrar får delaktighet i verksamheten genom praktiska arbetsuppgifter, t ex tillverkning av enklare leksaker, trädgårddagar etc.
Fester och arbetsdagar är exempel på när barn, föräldrar och pedagoger kommer att mötas.

Rutiner kring dokumentation kring barnens utveckling

Dokumentation för varje barns utveckling och för verksamheten som helhet sker fortlöpande och delges föräldrarna på utvecklingssamtalen som äger rum ca 2 gånger /läsår, vid behov flera gånger. Föräldrarna får även regelbundet hembrev där information om den pågående verksamheten på förskolan beskrivs. I övrigt arbetar vi med skolverkets utarbetade modell för dokumentation benämnd BRUK.

Öppettider

Förskolan har öppet enligt kommunens riktlinjer(6.30-18.30), i dagsläget mellan kl. 7.00-16.30

Förberedelse för mottagande av barn i behov av särskilt stöd

En viktig uppgift för förskolan är att ge barnen en god omsorg och omvårdnad. Extra viktigt blir det då barn med behov av särskilt stöd är aktuella. En grundläggande pedagogisk intention är att barnet skall känna trygghet och få en god fysisk omvårdnad i en trivsam och hälsosam miljö. För att detta ska vara möjligt bör en extraresurs finnas för barn med behov av extra stöd .

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s